Researcher

FELLOW I FELTEN

Undersøgelse, dokumentation og formidling følges gerne ad, når Aslak går i felten med sine analyser af mediebrugerne. Fx som her, da han var fellow på Center for Journalistik på SDU i 2015-2016.

UNGE AVISLÆSERE

Ja, de fandtes stadig 2011 (og der er faktisk stadig en del af dem tilbage). Men hvem og hvor er de? Det handler feltundersøgelsen Unge Avislæsere om.

Blandt begge læserprofiler finder vi to karakteristiske måder at afkode avisen på. Den ene måde er ganske traditionel og vidner om en stærk forståelse af det trykte medies konventioner og virkemidler. Den anden måde tager afsæt i en intuitiv digital medieforståelse. Her har webmedierne sat sig i rygmarven på læseren, som derved tilgår det trykte medie med den webbaserede nyhedsformidling som perceptuel præmis for avislæsningen. Uddrag af rapport, ungeavislaesere.dk

ROBOT ELLER SKOLELEDER?

Digital forandringsledelse var var overskriften på et udviklingsprojekt med deltagelse af skoleledere fra de fleste kommuner i landet. Hvad skulle skoleledere pædagogisk stille op med de it-investeringer, kommunerne blev pålagt at foretage i skolernes digitale infrastruktur? Aslak Gottlieb fulgte forløbet og dokumenterede det i denne resultatrapport.

BAG OM BULLSHIT

Det 21. århundredes kompetencer er et af tidens hurrabegreber for policy makers i skolen. Microsoft og Professionshøjskolen UCC bad Aslak om at belyse og formidle begrebet som ghostwriter af dette white paper.